Zmiana właściciela nieruchomości gdzie zgłosić

Zmiana właściciela nieruchomości gdzie zgłosić?

Posiadanie nieruchomości wiąże się z pewnymi formalnościami i obowiązkami. Jedną z nich jest zgłoszenie zmiany właściciela, gdy doszło do sprzedaży lub przeniesienia prawa własności. W tym artykule omówimy różne aspekty procesu zmiany właściciela nieruchomości oraz gdzie zgłosić takie zmiany.

Notariusz

Jeden z najważniejszych kroków w procesie zmiany właściciela nieruchomości to spisanie umowy przeniesienia własności. To jest moment, w którym notariusz odgrywa kluczową rolę. To właśnie notariusz sporządza akt notarialny, który jest ważnym dokumentem prawnym potwierdzającym przeniesienie własności nieruchomości. Akt notarialny jest również konieczny do wpisu zmiany właściciela w odpowiednim rejestrze nieruchomości.

Rejestr nieruchomości

Po spisaniu aktu notarialnego zmieniającego właściciela nieruchomości, konieczne jest zgłoszenie tej zmiany w odpowiednim rejestrze nieruchomości. Każda nieruchomość posiada swój indywidualny numer KW (księgi wieczystej), który jest przypisany do danego adresu nieruchomości. W Polsce rejestr nieruchomości prowadzony jest przez Sąd Rejonowy właściwy dla danej nieruchomości. Zgłoszenie zmiany właściciela musi być dokonane na piśmie i złożone w odpowiednim wydziale sądu.

Urząd Skarbowy

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie zmiany właściciela nieruchomości w Urzędzie Skarbowym. Zmiana właściciela wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zgłoszenie dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniego formularza, w którym należy podać informacje dotyczące sprzedaży oraz wartości transakcji. Po złożeniu formularza i zapłacie podatku, Urząd Skarbowy wprowadza zmianę właściciela do swoich systemów i wydaje stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia.

Zmiana w Księdze Wieczystej

Ostatecznym krokiem jest dokonanie wpisu zmiany właściciela nieruchomości w Księdze Wieczystej. Po zgłoszeniu zmiany w Sądzie Rejonowym, wpis ten zostanie dokonany na podstawie aktu notarialnego. Wpisanie nowego właściciela do Księgi Wieczystej jest istotne z punktu widzenia potwierdzenia prawa własności nieruchomości. Po dokonaniu tego wpisu, nowy właściciel będzie mógł swobodnie dysponować nieruchomością.

HIPOTEKA

Jeśli na nieruchomości jest zabezpieczony kredyt hipoteczny, konieczne jest również zgłoszenie zmiany właściciela bankowi, który udzielił kredytu. Bank będzie musiał odnotować zmianę w umowie kredytowej oraz w księdze wieczystej, aby odzwierciedlić nową sytuację.

Podsumowanie

Zmiana właściciela nieruchomości jest procesem, który wymaga wykonania kilku formalności. Kluczowe kroki to spisanie aktu notarialnego, zgłoszenie zmiany w odpowiednim rejestrze nieruchomości, zgłoszenie zmiany w Urzędzie Skarbowym oraz wpis zmiany w Księdze Wieczystej. W przypadku istnienia zabezpieczonego kredytu hipotecznego, konieczne jest również zgłoszenie zmiany bankowi udzielającemu kredytu. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących procesu zmiany właściciela, warto skonsultować się z notariuszem lub prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.

Zmiana właściciela nieruchomości gdzie zgłosić?

Zmianę właściciela nieruchomości należy zgłosić w kilku miejscach. Oto lista najważniejszych miejsc, gdzie trzeba zgłosić zmianę właściciela:

 • Notariusz – sporządza akt notarialny
 • Rejestr nieruchomości – zgłoszenie zmiany w odpowiednim sądzie rejonowym
 • Urząd Skarbowy – zgłoszenie zmiany właściciela w celu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Księga Wieczysta – wpis nowego właściciela do Księgi Wieczystej
 • Bank – jeśli na nieruchomości jest hipoteka, konieczne jest również zgłoszenie zmiany właściciela bankowi.

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany właściciela nieruchomości?

Do zmiany właściciela nieruchomości są potrzebne następujące dokumenty:

 • Akt notarialny – sporządzony przez notariusza, potwierdzający przeniesienie własności nieruchomości
 • Formularz zgłoszenia zmiany w sądzie rejonowym
 • Formularz zgłoszenia zmiany w Urzędzie Skarbowym
 • Potwierdzenie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Dokumenty potwierdzające tożsamość stron umowy (np. dowody osobiste)
 • W przypadku istnienia hipoteki – umowa kredytowa i inne dokumenty związane z kredytem hipotecznym
 • W przypadku spółdzielni mieszkaniowej – umowa przystąpienia do spółdzielni, umowa o przekazaniu prawa do lokalu, itp.

Czy zmiana właściciela nieruchomości jest płatna?

Tak, zmiana właściciela nieruchomości jest płatna. W związku z tym, że wiąże się z dokonaniem wpisów w różnych instytucjach i sporządzeniem niezbędnych dokumentów, wiąże się z pewnymi kosztami. Do najczęściej występujących kosztów należy:

 • Koszt sporządzenia aktu notarialnego
 • Koszt wpisu zmiany w Księdze Wieczystej
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Wysokość tych kosztów zależy od wartości nieruchomości i innych czynników zależnych od indywidualnej sytuacji.

Jak długo trwa zmiana właściciela nieruchomości?

Czas potrzebny na dokonanie zmiany właściciela nieruchomości może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak obciążenie pracy notariuszy, sądu rejonowego czy urzędu skarbowego. Ogólnie rzecz biorąc, cały proces może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji oraz od współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Warto jednak pamiętać, że niezwłoczne zgłoszenie zmiany właściciela jest ważne, aby uniknąć ewentualnych komplikacji prawnych w przyszłości.

Co się dzieje, jeśli nie zgłoszę zmiany właściciela nieruchomości?

Nie zgłoszenie zmiany właściciela nieruchomości może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Bez prawidłowego zgłoszenia, poprzedni właściciel może nadal ponosić odpowiedzialność za nieruchomość, na przykład za podatki i inne zobowiązania. Ponadto, nowy właściciel może napotkać trudności w prowadzeniu działań związanych z nieruchomością, takich jak sprzedaż, dzierżawa czy uzyskanie kredytu hipotecznego. Dlatego zawsze warto zadbać o aktualne wpisy w rejestrach i zgłosić zmianę właściciela we właściwych instytucjach.

Scroll to Top