Odpis zupełny aktu urodzenia co zawiera

Odpis zupełny aktu urodzenia co zawiera?

Odpis zupełny aktu urodzenia jest oficjalnym dokumentem, który zawiera kompletną informację na temat danego indywidualnego aktu urodzenia. Dokument ten jest wydawany przez urząd stanu cywilnego po przeprowadzeniu rejestracji narodzin w odpowiednim miejscu. Odpis zupełny aktu urodzenia jest istotny i niezbędny w wielu sytuacjach życiowych, takich jak zatrudnienie, ubieganie się o dowód osobisty czy wnioskowanie o zameldowanie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o tym, co zawiera odpis zupełny aktu urodzenia oraz jakie są najważniejsze informacje, które można z niego uzyskać.

Dane osobowe osoby urodzonej

Podstawową informacją, którą znajdziemy w odpisie zupełnym aktu urodzenia, są dane osobowe osoby urodzonej. Zazwyczaj te informacje obejmują:

 • Imię(i) i nazwisko osoby urodzonej
 • Data urodzenia
 • Miejsce urodzenia (wraz z nazwą miejscowości i ewentualnie kraju)
 • Sytuacje szczególne, takie jak narodziny bliźniąt, urodzenia wielopłodowe itp.

Dokładność i poprawność tych danych są bardzo istotne, ponieważ mogą mieć wpływ na późniejsze dokumenty, takie jak paszport czy dowód osobisty.

Dane rodziców

W odpisie zupełnym aktu urodzenia znajdują się również informacje na temat rodziców osoby urodzonej. W tym przypadku mogą występować różnice w zależności od kraju lub regionu, ale ogólnie dane rodziców obejmują:

 • Imię(i) i nazwisko matki
 • Imię(i) i nazwisko ojca
 • Adres zamieszkania rodziców
 • Zawody rodziców (w niektórych przypadkach)
 • Narodowość rodziców

Dane te mają znaczenie, szczególnie przy określaniu obywatelstwa i dziedziczenia praw.

Pozostałe informacje

Oprócz podstawowych informacji na temat osoby urodzonej i jej rodziców, odpis zupełny aktu urodzenia może zawierać także:

 • Numer aktu urodzenia (unikalny numer identyfikacyjny)
 • Numer ewidencyjny PESEL (Personalny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)
 • Informacje o zmarłych lub zmarłym rodzeństwie
 • Informacje o obecności świadków podczas rejestracji narodzin
 • Inne dane, takie jak narodziny przed terminem, długość i waga dziecka itp.

Wszystkie te informacje są istotne przy prowadzeniu bieżących spraw urzędowych. Przykładowo, numer PESEL jest potrzebny do różnych formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, kontem bankowym czy zatrudnieniem.

Uzyskanie odpisu zupełnego aktu urodzenia

Aby uzyskać odpis zupełny aktu urodzenia, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie stanu cywilnego. W zależności od kraju lub regionu, wniosek można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie. W niektórych przypadkach można również złożyć wniosek online za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Wniosek o odpis zupełny aktu urodzenia zazwyczaj wymaga podania kilku informacji, takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia osoby, której odpis dotyczy. Często wymaga się również podania informacji dotyczących rodziców.

Po złożeniu wniosku i przekazaniu odpowiednich opłat, urząd stanu cywilnego przetwarza wniosek i wydaje odpis zupełny aktu urodzenia. Proces ten może zająć pewien czas, więc ważne jest, aby złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku osób urodzonych za granicą, którzy ubiegają się o odpis zupełny aktu urodzenia, mogą występować dodatkowe wymogi, takie jak dostarczenie dokumentów umożliwiających potwierdzenie danego urodzenia.

Zastosowania odpisu zupełnego aktu urodzenia

Odpis zupełny aktu urodzenia ma wiele zastosowań i może być wymagany w różnych sytuacjach. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, w których niezbędne jest posiadanie tego dokumentu:

 • Uzyskanie dowodu osobistego
 • Uzyskanie paszportu
 • Rejestracja małżeństwa
 • Rejestracja dziecka
 • Zatrudnienie
 • Uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • Potwierdzenie obywatelstwa
 • Wnioskowanie o zameldowanie

W przypadku każdej z tych sytuacji, urzędnicy lub instytucje wymagające tego dokumentu będą sprawdzać, czy odpis zupełny aktu urodzenia jest oryginalny i aktualny. Dlatego ważne jest przechowywanie tego dokumentu w bezpiecznym miejscu i unikanie jego utraty lub zniszczenia.

FAQ

Odpis zupełny aktu urodzenia co zawiera?

Odpis zupełny aktu urodzenia zawiera podstawowe dane osobowe osoby urodzonej, takie jak imię(i), nazwisko, data i miejsce urodzenia. Oprócz tego, zawiera także informacje dotyczące rodziców, takie jak imię(i), nazwisko, adres zamieszkania, narodowość, a także inne informacje, takie jak numer aktu urodzenia, numer PESEL, informacje o zmarłych lub zmarłym rodzeństwie, informacje o świadkach itp.

Jak mogę uzyskać odpis zupełny aktu urodzenia?

Aby uzyskać odpis zupełny aktu urodzenia, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie stanu cywilnego. Wniosek można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie, w zależności od kraju lub regionu. Wniosek może wymagać podania informacji takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia osoby, której odpis dotyczy, a także informacji dotyczących rodziców.

Do czego jest potrzebny odpis zupełny aktu urodzenia?

Odpis zupełny aktu urodzenia jest potrzebny w wielu sytuacjach życiowych, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu, rejestracja małżeństwa, rejestracja dziecka, zatrudnienie, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzenie obywatelstwa czy wnioskowanie o zameldowanie. Jest to oficjalny dokument, który potwierdza nie tylko fakty związane z narodzinami danej osoby, ale także stanowi podstawę do wielu innych formalności.

Czy odpis zupełny aktu urodzenia jest ważny przez całe życie?

Odpis zupełny aktu urodzenia jest ważny przez całe życie. Choć niektóre dokumenty, takie jak dowód osobisty czy paszport, mają określony okres ważności, odpis zupełny aktu urodzenia potwierdza podstawowe dane osobowe, które pozostają niezmienne przez całe życie. Dlatego ważne jest, aby przechowywać ten dokument w bezpiecznym miejscu i chronić go przed zgubieniem lub zniszczeniem.

Scroll to Top