Jak zmienić adres w urzędzie skarbowym

Jak zmienić adres w urzędzie skarbowym?

Zmiana adresu zamieszkania wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w wielu dokumentach i instytucjach, w tym także w urzędzie skarbowym. W Polsce obowiązek ten spoczywa na każdym podatniku i wynika z art. 138 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 609 z późn. zm.). W niniejszym artykule omówimy kroki, jakie należy podjąć, aby zmienić adres w urzędzie skarbowym.

Krok 1. Zebranie dokumentów

Na początku należy zebrać dokumenty, które będą niezbędne do złożenia wniosku o zmianę adresu w urzędzie skarbowym. Wśród nich powinny się znaleźć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)
  • dowód osobisty (oryginał do wglądu oraz kopia)
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu (najem, umowa kupna-sprzedaży, umowa o dzierżawę, swoje własnościowe lokum, oświadczenie właściciela nieruchomości z potwierdzeniem adresu)

Krok 2. Wypełnienie wniosku

Drugi krok to wypełnienie wniosku o zmianę adresu w urzędzie skarbowym. Formularz ten można pobrać ze strony internetowej urzędu skarbowego lub otrzymać osobiście w siedzibie urzędu. Wypełnienie wniosku powinno przebiegać zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie.

Krok 3. Złożenie wniosku

Gotowy wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Ważne, aby pamiętać, że wniosek musi być złożony w terminie 14 dni od daty zameldowania w nowym miejscu zamieszkania.

Krok 4. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku

Po złożeniu wniosku o zmianę adresu w urzędzie skarbowym należy oczekiwać na rozpatrzenie wniosku. Czas oczekiwania na rozpatrzenie dokumentów zależy od urzędu skarbowego i może się różnić w zależności od liczby składanych wniosków.

Krok 5. Odbiór zaświadczenia o zmianie adresu

Pozytywnie rozpatrzony wniosek skutkuje wystawieniem zaświadczenia o zmianie adresu przez urząd skarbowy. Dokument ten jest bezpłatny i można go odebrać osobiście w urzędzie skarbowym (w tym celu trzeba zgłosić się do okienka obsługi z dokumentem tożsamości) lub za pośrednictwem poczty (w takim przypadku należy do wniosku dołączyć kopertę zwrotną z adresem i znaczkiem pocztowym).

FAQ

Czy muszę zmienić adres w urzędzie skarbowym?

Tak, każdy podatnik ma obowiązek zmiany adresu w urzędzie skarbowym po zmianie miejsca zamieszkania. Jest to wymóg wynikający z przepisów prawa.

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany adresu w urzędzie skarbowym?

Do złożenia wniosku o zmianę adresu w urzędzie skarbowym potrzebne są: skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu), dowód osobisty (oryginał do wglądu oraz kopia) oraz dokument stwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu (najem, umowa kupna-sprzedaży, umowa o dzierżawę, swoje własnościowe lokum, oświadczenie właściciela nieruchomości z potwierdzeniem adresu).

Czy zmiana adresu w urzędzie skarbowym jest płatna?

Nie, zmiana adresu w urzędzie skarbowym jest całkowicie bezpłatna.

Czy można złożyć wniosek o zmianę adresu w urzędzie skarbowym online?

Nie, na chwilę obecną nie ma możliwości złożenia wniosku o zmianę adresu w urzędzie skarbowym online – dokument ten należy złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać go pocztą.

Ile czasu trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku o zmianę adresu w urzędzie skarbowym?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zmianę adresu w urzędzie skarbowym zależy od liczby składanych wniosków. Może on wynosić od 2 do 4 tygodni.

Co zrobić, jeśli wniosek o zmianę adresu w urzędzie skarbowym został odrzucony?

Jeśli wniosek o zmianę adresu w urzędzie skarbowym został odrzucony, warto zwrócić się do urzędu skarbowego o wskazanie przyczyn odmowy. W przypadku wątpliwości lub nieporozumień można skorzystać ze środków odwoławczych.

Scroll to Top