Jak usunąć kosz z pulpituJak usunąć kosz z pulpitu

Jak usunąć kosz z pulpitu

Wstęp

Kosz na pulpicie jest jednym z najważniejszych elementów systemu operacyjnego, który umożliwia nam łatwe usuwanie plików i folderów. Jednak czasami istnieje potrzeba usunięcia kosza z pulpitu, na przykład ze względów estetycznych lub wygody. W tym artykule omówimy różne metody usuwania kosza z pulpitu na różnych systemach operacyjnych.

Usuwanie kosza z pulpitu w systemie Windows

Metoda 1: Prawoklik na pulpicie

Najprostszą metodą usunięcia kosza z pulpitu w systemie Windows jest prawoklik na dowolnym wolnym obszarze pulpitu i wybranie opcji „Właściwości”. W oknie właściwości pulpitu przejdź do zakładki „Dostosuj” i kliknij przycisk „Zmień ikony pulpitu”. W nowym oknie odznacz opcję „Kosz”, a następnie kliknij przycisk „OK”. Kosz z pulpitu zostanie usunięty.

Metoda 2: Panel sterowania

Alternatywnie, możesz usunąć kosz z pulpitu za pomocą panelu sterowania. Kliknij przycisk „Start” i otwórz panel sterowania. Wyszukaj „Wygląd i personalizacja” i wybierz opcję „Dostosowywanie ekranu”. Następnie kliknij „Zmień ikony pulpitu” po lewej stronie ekranu. Odznacz opcję „Kosz” i zatwierdź zmiany, klikając przycisk „OK”.

Usuwanie kosza z pulpitu w systemie macOS

Metoda 1: Plik Finder

Aby usunąć kosz z pulpitu w systemie macOS, otwórz Finder. Kliknij na „Finder” w pasku menu na górze ekranu, a następnie wybierz „Preferencje”. Przejdź do zakładki „Ogólne” i odznacz opcję „Pokaż kosz na pulpicie”. Kosz zostanie usunięty z pulpitu.

Metoda 2: Terminal

Jeśli preferujesz używanie terminala, możesz usunąć kosz z pulpitu za pomocą poleceń w terminalu. Otwórz Terminal z folderu „Aplikacje” lub za pomocą Spotlight. Wprowadź następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:


defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool false
killall Finder

Wprowadzenie tych poleceń wyłączy kosz na pulpicie. Aby przywrócić kosz, wprowadź następujące polecenia i naciśnij klawisz Enter:


defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool true
killall Finder

Usuwanie kosza z pulpitu w systemie Linux

Metoda 1: Używanie terminala

W systemie Linux, szczególnie na dystrybucjach opartych na GNOME lub Unity, kosz jest integralną częścią pulpitu i nie można go łatwo usunąć. Jednak za pomocą terminala możemy wyłączyć wyświetlanie kosza na pulpicie. Otwórz terminal i wprowadź następujące polecenie:


gsettings set org.gnome.nautilus.desktop trash-icon-visible false

Wprowadzenie tego polecenia ukryje kosz na pulpicie. Aby przywrócić kosz, wprowadź następujące polecenie:


gsettings set org.gnome.nautilus.desktop trash-icon-visible true

Metoda 2: Edycja plików konfiguracyjnych

Alternatywnie, możesz usunąć kosz z pulpitu, edytując plik konfiguracyjny dla swojej dystrybucji Linux. Otwórz plik konfiguracyjny odpowiedzialny za pulpit (na przykład ~/.config/user-dirs.dirs) za pomocą edytora tekstu i usuń linię zawierającą „XDG_DESKTOP_DIR=$HOME/Desktop/Trash”. Zapisz zmiany i zrestartuj pulpit, aby zobaczyć, czy kosz został usunięty.

Często zadawane pytania

Jak usunąć kosz z pulpitu?

Na różnych systemach operacyjnych usuwanie kosza z pulpitu wymaga innych kroków. W systemie Windows można usunąć kosz korzystając z prawokliku na pulpicie i dostosować ikony pulpitu. Na systemie macOS można usunąć kosz z pulpitu w ustawieniach Finder’a. W systemach Linux można ukryć kosz na pulpicie za pomocą terminala lub edytując pliki konfiguracyjne.

Czy usunięcie kosza z pulpitu wpływa na usuwanie plików?

Nie, usunięcie kosza z pulpitu nie wpływa na proces usuwania plików. Kosz jest jedynie ikoną na pulpicie, która przechowuje skasowane pliki do momentu ich ostatecznego usunięcia. Bez kosza nadal będziesz mógł usuwać pliki, ale nie będą one przechowywane w żadnym specjalnym folderze.

Czy mogę przywrócić kosz na pulpit po jego usunięciu?

Tak, możesz przywrócić kosz na pulpit po jego usunięciu. Wszystkie opisane wcześniej metody usuwania kosza z pulpitu są odwracalne. Możesz ponownie włączyć kosz na pulpicie, wykonując odpowiednie kroki w systemie operacyjnym.

Czy usunięcie kosza z pulpitu zmniejsza wydajność systemu?

Usunięcie kosza z pulpitu nie powinno mieć wpływu na wydajność systemu operacyjnego. Kosz to tylko jedna z wielu funkcji systemowych, a jej brak na pulpicie nie wpływa na działanie innych elementów. Kosz zajmuje również bardzo niewielką ilość miejsca na dysku twardym, więc jego brak nie będzie miało znacznego wpływu na ilość dostępnego miejsca.


Scroll to Top