Jak ustawić pług 3 skibowy do orki

Jak ustawić pług 3 skibowy do orki?

Orka to jeden z podstawowych zabiegów agrotechnicznych, który ma na celu przygotowanie gleby pod uprawę roślin. Aby orka była skuteczna, należy zadbać o prawidłowe ustawienie narzędzi, takich jak pług. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak ustawić pług 3 skibowy do orki oraz jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy tym procesie.

Krok 1: Przygotowanie pługów

Przed rozpoczęciem orki należy upewnić się, że pług jest w dobrym stanie technicznym. Wszystkie elementy muszą być naciągnięte i zabezpieczone przed luźnymi częściami. Następnie, zdejmujemy odkurzacz lub plandekę z ostatniego skiby.

Krok 2: Ustawienie skib

Pierwsze ustawienie jest bardzo ważne. Wartość tej odległości decyduje, czy ostatnia skiba będzie wywijać ziemię przed lub za sobą. Dlatego właśnie ta odległość w przypadku pługów trójskibowych będzie zawsze inna. Dokładne ustawienie jest uzależnione od typu ziemi, które będą poddawane orce. W pracy nad tym etapem należy wykorzystać poziomice.

Krok 3: Wybór głębokości orki

Głębokość orki zależy również od rodzaju gleby oraz od tego, jakie będą wymagania uprawianej rośliny. Zwykle wystarczy gleba orna na głębokości 20-25 cm, co jest wystarczająco dobrze przydatne dla kukurydzy, ziemniaków lub buraków. W przypadku uprawy owoców i roślin warzywnych wartość ta może być mniejsza.

Krok 4: Ustawienie kolejnych skib

Ostatnie dwa ustawienia dla pługów trójskibowych to chronologiczne ustawienie kolejnych skib. Pierwszy krok polega na ustawieniu centralnej skiby. Konieczne jest, aby znajdowała się ona w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy ciągnika. Warto w tym przypadku skorzystać z poziomicy bądź innych narzędzi pomiarowych.

Skiba przednia musi zostać ustawiona pod kątem prostym względem płaszczyzny roboczej. Warto zrobić to posuwając ją razem z ramą w kierunku poziomicy. W przypadku skiby tylnej, wartość pochylenia jest określana indywidualnie i zależy od warunków glebowych oraz od doświadczenia osoby, która zajmuje się orką.

Krok 5: Testowanie

Ostatnim krokiem jest testowanie. Przeprowadzają go osoby, które będą orać pola. Orka nie może się odbywać zbyt płytko ani zbyt głęboko. Dodatkowo należy uważać na kamienie i kępy ziemi, które mogą zakłócać orkę. Koniecznie zawsze bądź uważny, aby nie narazić na szkody traktor.

FAQ:

Jakie narzędzia powinniśmy posiadać przed rozpoczęciem orki?

Przed rozpoczęciem orki dokładnie sprawdzamy stan techniczny narzędzi. Konieczne jest przede wszystkim posiadanie pługów 3 skibowych, poziomicy i narzędzi zabezpieczających.

Jak ustawić rozstaw pługów?

Dokładny rozstaw zależy od indywidualnych potrzeb uprawy, jednak między innymi z wykorzystaniem poziomicy uzyskamy odpowiednie ustawienia narzędzi.

Jakich zagrożeń unikać podczas wykonywania orki?

Podczas wykonywania orki należy unikać układów kopalnych, kęp ziemi i kamieni. Koniecznie bądź uważny na osobistą bezpieczeństwo oraz na stan techniczny ciągnika i pługów.

Jakie są najlepsze okresy dla orki pola?

Najlepszym czasem dla orki pola są wczesna wiosna lub po tym, jak rośliny skończą rosnąć, ale przed roztoczeniem się ziemi.

Jakie są korzyści wynikające z wykonania orki?

Orka pozwala na przygotowanie gleby pod uprawy roślin, co skutkuje wzrostem plonów. Ponadto orka poprawia strukturę gleby oraz umożliwia lepsze rozmieszczenie składników odżywczych i wody.

Scroll to Top