Co to jest surogatka

Co to jest surogatka? Słowo to może kojarzyć się z między innymi z przypadkami, w których kobieta nosi dziecko narodzone z zapłodnionej komórki jajowej kogoś innego – takim rodzajem surogatki zajmiemy się w kolejnym akapicie. W ogólnym znaczeniu jednak, surogatka to osoba lub rzecz, która zastępuje coś innego, może pełnić funkcję substytutu. W dalszej części artykułu postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty tematu surogatki.

Surogatka w kontekście ciąży zastępczej

Ciąża zastępcza, nazywana również ciążą surogatką, to sytuacja, w której kobieta zostaje zapłodniona komórką jajową innej kobiety, a sama nosi dziecko i rodzi je. Istnieją sytuacje, w których to para homoseksualna lub singielka zdecydowana na pozostanie samotnym rodzicem zamawia usługę w klinice, a do zapłodnienia używa się zapłodnionej komórki jajowej dawczyni lub jednej z przyszłych matek. Innym razem, przyszli rodzice, sami starający się o ciążę, mogą korzystać z usług surogatki w sytuacji, w której kobieta nie jest w stanie począć dziecka ze względu na problemy zdrowotne lub wiek.

Procedura ciąży zastępczej zazwyczaj obejmuje kilka etapów. Pierwszym z nich jest wybór surogatki, który może być dokonywany za pośrednictwem agencji ogłoszeń lub specjalnie poświęconych klinik. Wybrana surogatka przechodzi szereg badań medycznych, poziomie hormonów jest śledzony przez okres kilku tygodni, a na koniec do jej ciała umieszcza się zapłodnioną komórkę jajową.

Następnie kobieta w ciąży zastępczej przechodzi takie same etapy ciąży, jak każda inna ciężarna. Po urodzeniu dziecka, przyszli rodzice podejmują decyzję o tym, czy chcą zachować anonimowość surogatki lub ją poznać i utrzymywać z nią kontakt.

Surogatka – rodzaj substytutu

Słowo surogatka może również odnosić się do substytutu w innych kontekstach. Przykładowo, w literaturze przedmiotu, surogatka to produkt lub proces, który imituje oryginalne materiały lub zjawiska, a do jej zastosowań należą między innymi badania laboratoryjne, symulacje komputerowe lub testy eksploatacyjne.

Innym popularnym przykładem surogatki jest zamiennik cukru, którego głównym składnikiem jest sorbitol lub inny związek chemiczny o słodkim smaku. Zamienniki cukru zazwyczaj zawierają mniej kalorii niż cukier, dlatego są polecane osobom na diecie lub z cukrzycą.

FAQ

Co to jest ciąża zastępcza?

Ciąża zastępcza to sytuacja, w której kobieta zostaje zapłodniona komórką jajową innej kobiety, a sama nosi dziecko i rodzi je.

Jak przebiega procedura ciąży zastępczej?

Procedura ciąży zastępczej obejmuje kilka etapów, włączając wybór surogatki, badania medyczne, umieszczenie zapłodnionej komórki jajowej w ciele surogatki i standardowe etapy ciąży.

Czy ciąża zastępcza jest legalna?

Legalność ciąży zastępczej zależy od kraju i stanów prawa. W niektórych krajach procedura ta jest całkowicie zabroniona, podczas gdy w innych podlega regulacjom prawnym.

Czy surogatka ma jakieś prawa do dziecka?

Surogatka nie ma prawa do dziecka, którego nosiła, jeśli nie zostało to umówione lub ustalone inaczej w prawie. Dziecko urodzone od surogatki jest uważane za dziecko przyszłych rodziców, którzy podjęli decyzję o skorzystaniu z procedury ciąży zastępczej.

Jakie są najczęstsze przyczyny skorzystania z usług surogatki?

Najczęstszymi przyczynami jej wykorzystania jest niemożność poczęcia dziecka z powodu problemów zdrowotnych lub wieku, a także decyzja osób homoseksualnych o posiadaniu dziecka.

Scroll to Top